Actueel

Nieuws uit de jeugdsector

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de jeugdsector? Neem dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Sector gaat gesloten jeugdhulp hervormen

Een beter leefklimaat, minder afzonderingen en op langere termijn minder plaatsingen in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn elementen van een actieplan voor de hervorming van JeugdzorgPlus, opgesteld door de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS.

Participeren nog lastig in jeugdbescherming

Gezinsmanagers in de jeugdbescherming hebben moeite om kinderen te laten participeren in de besluitvorming over hulpverlening. Dat blijkt uit onderzoek bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), waarop Ganna van Bijleveld op 21 maart promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid

Het kabinet trekt in de periode 2020-2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat schrijven de bewindslieden van OCW, VWS, SWZ en BZK in een gezamenlijk brief aan de Tweede Kamer.

'Praat met migrantenouders over heikele thema's'

Ouders met een migratie-achtergrond willen in de opvoedondersteuning graag praten over 'heikele thema's', zoals religie en waarden, terwijl professionals dit vaak lastig vinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Blokhuis: Dak- en thuisloze jongere een eigen thuis

Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis wil alle ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren de komende jaren helpen naar een zelfstandig bestaan met een eigen thuis. Deze ambitie presenteerde hij 14 maart met het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.

Verdeling budget onderwijsachterstand ter discussie

De herverdeling van het budget voor onderwijsachterstanden heeft niet geleid tot een eerlijke financiële verdeling van de voorschoolse educatie. Dat concludeert adviesbureau Buitenhek.

'Schooladvies bepalend voor onderwijssegregatie'

De mate van segregatie bij middelbare scholen is deels te verklaren door het schooladvies dat leerlingen krijgen. Deels blijkt segregatie ook een keuze van de leerlingen zelf. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sándor Sóvágó op 22 maart promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kleinschalige jeugdhulp tevreden over de inspectie

Kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf zijn over het algemeen tevreden over de inspectiebezoeken. Wel vinden ze dat de inspectie het accent meer moet leggen op haar adviserende rol, om de kwaliteit en veiligheid van zorgaanbod te blijven verbeteren. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies